„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

A teremtésmodellt vagy az evolúciómodellt igazolják a tények?1. A genetikai Ádám és Éva.

„Y-kromoszóma Ádám” és „Mitokondriális Éva”

 

A Biblia és a genetika szerint az emberiség:

- egy férfitől és,

- egy nőtől származik,

- akik egy helyen éltek,

- kb. 6.000 évvel ezelőtt.

 

Ez sokak számára meglepő, vagy éppenséggel érthetetlen, a teremtésben hívők számára előre megmondott esemény.

 

Bővebben: http://teremtestudomany.hu/adam-eva/

 

 

2. A többfajta valószínűség számítások

véget vetettek a neo-darwinizmusnak.

 

A kémiai és biológiai evolúcióval kapcsolatban, az 1960-as években többek által és több számítási mód alapján végzett valószínűség számítások lehetetlenné tették a neo-darwinizmust, ezért a tudósok elvetették a neodarwinizmust. Ezek a lehetetlenségek a véletlen kialakulás folyamatát ma is lehetetlenné teszik, sőt az egyre jobban megismert folyamatok még jobban a teljes képtelenség kategóriájában taszítja az evolúciós nézeteket.

 

 

3. A víz h2o kialakulása és körforgása.

 

A víz körforgásának kialakulását semmi sem kényszerítette.

Nemcsak a víz körforgása kérdés, hanem az oxigén-, nitrogén-, és a szénkörforgása is.

 

 

4. Az energia nem örök, ezért keletkeznie kellett!

 

Rudolf Clausius német fizikus rámutatott, hogy kezdetben, vagyis először az energiát teremteni kellett, mert energia nem jön létre önmagától.

 

A termodinamika 1. főtétele alapján az emberiség tisztában van azzal, hogy energia nem keletkezik.

A már létező energia átalakítható másfajta energiává vagy anyaggá, az anyag átalakítható energiává, de ez csak átalakítás, nem energiateremtés.

Most az energia keletkezésének problémáját vizsgáljuk! A véletlen kialakulás modell támogatói kikerülik a kérdést és azt mondják, az energia örök.

 

A termodinamika 2. főtétele alapján bizonyított, hogy világegyetem a „hőhalál” miatt nem lehet visszamenőleg végtelenül „idős” vagyis örökkévaló. Nem örökkévaló, ezért kezdetének kell lennie. Ezzel visszatértünk a kiindulási helyzethez. Tudjuk, hogy energiát az ismert fizikai módon nem lehet teremteni.

 

Ennek a helyzetnek az egyetlen tudományos magyarázat egy külső forrás! Figyelembe véve az energia nagyságát egy rendkívül erős forrásra – majdnem mindenhatóra, vagy Mindenhatóra van szükség.

 

5. Honnan származik az információ?

 

A véletlen kialakulásnak feltételezésnek nincs meggyőző magyarázata, honnan származik az információ? Próbálkoznak az irányított véletlen feltételezéssel, az anyagot felruházni isteni tulajdonsággal (örök, állandó, önszervező), de ezekre semmi bizonyíték nincs.

 

Ez egy összetett kérdés, mert együtt kell vizsgálni az információt, az értelmezett információt, működő információt, és a biológiai információt.

Lásd Werner Gitt írásai, Thaxton, Bradley, Olsen: Az élet eredetének rejtélye c. könyvét.

 

 

6. Hogyan jött létre a sejtekben az információ?

 

A véletlen kialakulásnak nincs meggyőző magyarázata, a sejtekben lévő információ létrejöttéhez, és működéséhez.

 

A feltételezett evolúciós Föld-kor három-négyszerese is kevés lenne a sejtekben lévő információk kialakulásához.

 

Rendkívül nagy probléma a fehérje csavarodási kérdés.

„Egy átlagos méretű, 100 aminosavból álló fehérjének 1027 (milliárdszor milliárdszor milliárd) évig tartana a csavarodási probléma megoldása az összes lehetséges hajlási forma kipróbálásával.” New York Times Van-e Teremtő, aki törődik veled? 46.o.

 

 

7. A fehérje-DNS-enzim-membrán alapú élet.

 

A fehérje-DNS-enzim-membrán alapú életben elég egyetlen funkcionális hiba és a folyamat végérvényesen megszűnik, vagyis az egyed elpusztul, ezért rendkívül szűk a kísérletezési lehetőség.

 

Itt olyan evolúció alapján problémás kérdések vannak, mint:

- véralvadás,

- madarak tájékozódó képessége, és pontos súly – erőnlét - tartalék képzés kérdése.

Lásd:

- Werner Gitt írásai.

- Dr. Baranyi István - Vissza a teremtéshez? Vissza a Teremtőhöz! c. könyvében sok ilyen problémát elemez.

- Erről szól az egyik a cikkek gomb alatt található egyik írás: Nem lehet fejlődésről beszélni, ha az egyed elpusztul.

 

 

8. Az emberi tudat.

 

Nincs magyarázat az emberi tudatra, amely most a mesterséges intelligencia legnagyobb kérdése.

 

 

9. A beszéd.

 

9/1. Hasonlóság helyett különbségek.

A nyelvészek azt várták, hogy a nyelvek hasonlóak legyenek egymáshoz, hiszen egy embercsoportból fejlődött ki az emberiség. Ha legalább a közeli etnikumok esetében nagy hasonlóság lenne, erre már rá lehetne fogni a közös származást.

De nem ezt tapasztaljuk. A nyelvek rendkívül különbözőek! Hasonlóságok vagy azonos változások kizárólag a nyelvcsaládok között találhatóak.

 

„A modern lingvisztika tapasztalati úton megállapítható tényei ellentmondanak az emberi nyelv eredetéről alkotott evolúciós elméleteknek.

Ezzel ellentétben ezek a valóságban megfigyelhető tények kiválóan harmonizálnak a „nyelvre” mint jelenségre vonatkozó bibliai kijelentésekkel.”

Dr. Roger Liebi: Herkunft und Entwicklung der Sprache (A nyelv eredete és fejlődése) Hanssler, 35.o.

 

A nyelvek sokszínűsége nem a biológiai evolúciót igazolja, hanem a bábeli nyelv összezavarást.

 

9/2. Fejlődés helyett egyszerűsödés.

A nyelvészek egyetértenek abban, hogy a nyelvek egyre egyszerűbbek.

Az entrópia általános törvénye ezen a területen is működik.

A kép- ék-, illetve a csomóírás (khipu) sokkal összetettebbek, mint a mai nyelvek, és rendkívül fejlett gondolkozási képességet tételez fel.

Az inkák által használt khipu szövésmód és a szín által kínált variációk száma meghaladta az 1500-at. A sumérok ékírása 1500 jelet ismert, az egyiptomi hieroglifák száma pedig 800.

 

Ez teljes mértékben ellenkezik a biológiai evolúció feltételezéssel, de teljes összhangot mutat a bibliai teremtés leírással.

 

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=671 [2014. augusztus 25-i állapot]

 

 

10. Az ősi építkezések.

 

Piramisok, városok, épületek, szobrok, templomok, stb., olyan fejlett mérnöki, sok esetben csillagászati ismereteket tételez fel, amely messze meghaladja az ősember, stb. feltételezett szintjét.

A maja, azték, inka (Macchu Pichu) az egyiptomi, és kambodzsai piramisok1, stb., előzmények nélkül „nőttek ki” a földből!

Ezen építkezések teljes mértékben ellehetetlenítik a biológiai evolúció feltételezést, de alátámasztja a Teremtés.

 

A nyelv, az írás, a gondolkodás, a kultúra, a különböző tudományok (csillagászat, matematika, orvostudomány2 stb.) magas szinten jelen vannak az emberiség hajnalán, ami a teremtés egyértelmű bizonyítéka.

 

A Sübmilch-féle paradoxon

„Magasan fejlett gondolkodási képesség nélkül az ember nem találhatta volna fel a nyelvet, nyelv nélkül ugyanakkor nem rendelkezhetett volna magasan fejlett gondolkodási képességgel. A nyelv ugyanis fontos előfeltétele a magasabb rendű gondolkodásnak.”

Alexander vom Stein: Creatio. Bibliai teremtéstan Evangéliumi Kiadó, 96.o.

 

1. Kambodzsa, a templom-piramisok országa.

2. Az ősi Egyiptomban agyműtét hajtottak végre.

Összegezve:

A fenti birodalmak magasan fejlett, szervezett kultúrák voltak. Számításaikban, mérnöki-, építészeti tevékenységükben hiányozik a fokozatosság, a haladás! Nincsenek kezdetleges építmények, csak már pompázatos, hatalmas építmények.

 

 

11. A földrétegek és az azokban elhelyezkedő rétegek és leletek.

 

Egy evolucionista kutató Francis Hitching mondta:

„A kövületek hiányosságaiban szokatlan következetesség fordul elő: a kövületek minden fontos helyen hiányoznak!” 

 

Mark Czarnecki, evolucionista régész ezt mondta:

„A legnagyobb probléma, amely felmerül az elmélet bizonyítása során, az eltűnt fajok maradványai, amelyek megőrződtek a Föld geológiai rétegeiben. Ezek a leletek sohasem utaltak még csak nyomokban sem Darwin feltételezett átmeneti alakjaira - ehelyett a fajok váratlanul jelennek meg és tűnnek el és ez az anomália támasztja alá a teremtéselméletet, amely szerint minden fajt Isten teremtett.”

 

Robert L. Carroll, evolúciós szaktekintély mondta:

„Nincsenek átmeneti maradványok a rhipidistian halak (amelyek az evolúció kedvenc elképzelése szerint a négy végtaggal rendelkező gerincesek ősei) és a korai kétéltűek között."

„Annak ellenére, hogy a teknősök sokkal több és jobb állapotban megőrzött maradványt hagytak maguk után, mint a gerincesek, egyetlen átmeneti forma sem található, amely a teknősök és az állítólagosan belőlük fejlődött egyéb hüllőkre utalna.” Encyclopédia Britannica, 1992. c. 26, ss. 704-705)

Erről a témáról bővebben a http://www.authorstream.com/Presentation/arvai-367116-fossz-li-zenete-entertainment-ppt-powerpoint/ e. címen olvashatunk.

 

„A tény azonban az, hogy az összes nagyobb rendszertani egység között (rendek, osztályok, vagy törzsek) az átmeneti formák kivétel nélkül hiányoznak, és maximum csak néhány érdekes leletről lehet vitatkozni.”

Dr. Cserháti Mátyás: Teremtés vagy Evolúció 4.o.

 

A kambrium kori robbanás során az élőlények gyakorlatilag egyszerre, egy időben, előzmények nélkül jelentek meg.

 

 

12. Az összes evolúciós feltételezés állandóan változik.

 

Az új felfedezések állandóan szétzúzzák az addigi evolúciós spekulációkat.

Lásd: http://www.hirado.hu/2014/07/08/osszezavarja-az-eddigi-elmeleteket-egy-kinai-osember-lelet/

 

Összezavarja az eddigi elméleteket egy kínai ősember-lelet

Forrás: MTI | 2014. 07. 08. 17:21:26

 

Eddig a Neander-völgyi ember jellegzetességének tartott belsőfül-szerkezetet mutattak ki egy Kína területén kiásott ősember koponyájában.

 

Az amerikai tudományos akadémia lapjában (PNAS) hétfőn közzétett eredmények kétségbe vonják, hogy a belső fül szóban forgó jellegzetességei az Európa és a Közel-Kelet egyes területein élt Neander-völgyi ember sajátosságaként tarthatók számon. Ez a hipotézis az 1990-es évek közepén Neander-völgyi koponyákon végzett komputertomográfiai (CT) vizsgálatokon alapult.

 

A lelet kora is összezavarja az eddigi elméleteket, a kínai ősember ugyanis körülbelül 100 ezer évvel ezelőtt élhetett, míg a Neander-völgyi közösségek mintegy 30-40 ezer évvel ezelőtt virágoztak.

 

„Teljesen meglepett bennünket, amit találtunk” - rögzíti közleményében Erik Trinkaus társszerző. A St. Louis-i Washington Egyetem antropológiaprofesszora szerint a felfedezés csak tovább bonyolítja azoknak az elméleteknek az eddig is gazdag tárházát, amelyek az ember eredetét, a vándorlási mintákat és a lehetséges kereszteződéseket próbálják megmagyarázni. A friss eredmények magyarázataként esetleg az a hipotézis is felmerül, hogy népességkeveredés játszódott le az Európában és Nyugat-Ázsiában élő korai Neander-völgyi ember és a mai Kína területén élő ősemberek között.

 

A koponyát még az 1970-es években találták meg Kína északi részén, de csak most vizsgálták meg mikro-CT technológia alkalmazásával.

 

 

13. A Holdon található por mennyisége.

 

Az evolúciót támogató tudósok azt jósolták, hogy a Holdon az évmilliárdok alatt több méter porréteg keletkezett. Ezzel szemben a valóság az, hogy kb. 1 cm a porréteg.

 

 

14. A nemességnek, irgalomnak stb. nincs helye a véletlen kialakulásban.

 

A nemesség, irgalom, megbocsátás, szeretet, nagyvonalúság ellentétes a természetes kiválasztódás folyamatával.

Az állatok miért etetik a kölykeiket, amikor éheznek? Az evolúció szerint az életben maradás a lényeg, nem az utódlás.

 

15. A színeknek, szépségnek, stb. nincs értelme a véletlen kialakulásban.

 

A természet gyönyörű és nyugtató, gyógyító hatással van az emberre.

 

 

 

Összegezve:

 

A tények;

- a teremtést igazolják, valamint

- a véletlen kialakulást pedig cáfolják.