„Sokkal többen gondolják azt magukról, hogy értik az evolúció elméletét, mint amennyien valóban értik is azt.”
Jacques Monod, biológus     

A kreacionista olvasó és az anekdota


Tisztelt uraim!

Szeretném felhívni szíves figyelmüket, hogy a ma közölt cikk a tudományos rovatban, az evolúciót tudományos tényként tünteti fel. A leghatározottabban, de tisztelettel felhívom figyelmüket arra a tényre, hogy az evolúció nem egy tudományos tény, hanem részleges megfigyelések és rossz következtetések egyvelege, azaz egy nem bizonyított és nem bizonyítható elmélet.
Nem bizonyítható, mert nem igaz. A világot bármilyen meglepő is a XXI. században ilyet hallani, Isten teremtette és ennek számos tudományos bizonyítéka van. A kreacionizmus soha nem volt tudományellenes és én sem vagyok az, sokra becsülöm a tudományt, de nem szeretem az áltudományos hazugságokat amelyekkel emberek millióinak elméjét fertőzik meg.
Az evolúció elmélete tarthatatlan, bármelyik pontról közelítenénk is. Biológiai, geológiai vagy kémiai szempontból. Vegyileg ez az elmélet nem hogy nem igaz, hanem egyenesen nevetséges. A véletlen folytán létrejött élet egész egyszerűen hazugság. Ha Önök egy korrekt internetes portál munkatársait, kérem ne mutassanak be tényként elméleteket.
Ez nem csak az én véleményem, hanem számos tudós a mai napig meg van győződve a bizonyítékok sokaságának súlya alatt, hogy ez a világ teremtve lett és nem véletlenül állt elő.
Kérem mérlegeljenek más szempontokat is, mielőtt közzétesznek ilyesmit oldalukon.
Tisztelettel,

Hatvani-Nagy Alpár Ferencz
okl. vegyész kutatómérnök
a kémiai tudományok magiszteri fokozata

UI: Az egyik egyetemen, egy professzor falat emelt körkörösen és ott titokban egy planetáriumot épített. Két év múlva amikor bejezte, meghívta diákjait és egy szép előadást tartott a csillagok mozgásáról. Az előadás után, egy diák bennmaradt és odament a tanárhoz.
- Mondja professzor úr, ki építette ezt a planetáriumot?
- Senki.
- Hogyhogy senki? Eddig nem volt itt, és most itt van.
- Senki, fiam, senki. Magától jött létre, véletlenül.
- De hát működik, mindennek pontos helye van, és ez a projektor? Ezt is kellett valakinek csinálnia.
- Senki nem csinálta fiam, csak úgy lett…

A diák sarkon fordult és elindult elég határozottan a kijárat felé.
A tanár mikor az ajtóhoz ért, megszólította:
- Fiam, ha kimész innen és körülnézel és elhiszed, hogy mindaz amit látsz, pusztán a véletlen műve, semmi erőfeszítést nem fog igényelni, hogy el hidd ez a planetárium senki intelligens munkáját nem igényelte és pusztán véletlen változások műve az egész.

A diák megállt és leült az utolsó padba. Gondolkozott és gondolkozott és fontos dolgoknak jutott nyomára.


Kedves szerkesztők.
Nem szégyellem a Krisztus evangéliumát, mert Istennek ereje az. Jézus azért jött a világra, hogy megtartsa azt. Azokat akik hisznek benne, keresztyéneknek nevezzük, függetlenül attól, hogy milyen egyházhoz tartoznak. Én református vagyok, de nem gondolom, hogy ez meghatározó az üdvösség szempontjából. Az ember bűnös. Bűnben született és az eredendő bűn, örökletes volta miatt mindnyájan Istentől távol vagyunk. Ez az öröklét szempontjából egy igen szomorú perspektíva. De Isten nem akart bennünket így hagyni, elküldte tehát azt ami neki a legdrágább volt, a fiát, értünk. Önért is, aki most ezt a levelet olvassa. Jézus amikor meghalt a kereszten, eleget tett minden ember vétkért, de ez az engesztelés csak akkor lép érvénybe, ha valaki ezt felismeri, hogy mindez őérte személyesen történt. talán nem véletlen, hogy ezt a levelet olvassák most. Kérem gondolkozzanak el Isten szeretetéről, aki valóban szerette Önöket. Isten nem hazudik. Az Ő szeretete valós, igaz és örök. Ha szívükből hiszik, hogy Isten megbocsájt minden vétket ha odafordulunk hozzá és Jézus annak a személynek bűneiért halt meg, aki olvassa most e sorokat, örök életet nyernek. Ez egy nagyon komoly dolog. A mi földi életünk úgy fog tűnni az örökkévalóság perspektívájából mint egy pillanatnyi fényfelvillanás. De ott ahol már az idő fogalma megszűnik, másképp lát majd az ember mindent.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte, hogyha valaki hiszen őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

Higgyenek Jézusban. Isten szeret. Valóban szeret.


Szerző: Hatvani-Nagy Alpár Ferencz